סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3218

5
46
78
5
16
42
8
6
41
75
28
3
1
23
75
9
46
71
2