סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3219

21
5
46
5
46
72
4
39
8
8
3
3
28
8
58
74
9
34
1
57