סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3222

41
7
53
2
7
45
9
3
2
7
4
57
3
7
6
8
5
78
4
3
27
9
63