סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3223

2
17
59
34
1
8
3
9
1
2
25
69
6
2
1
9
6
2
84
91
12
5