סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3224

4
5
26
1
82
34
4
5
14
9
5
7
7
29
3
5
18
46
9
57
1
4