סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3225

51
6
89
9
3
6
5
61
48
3
8
1
3
25
78
2
8
1
9
35
2
64