סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3226

2
352
1
13
67
45
9
2
7
1
4
3
7
6
5
38
95
47
9
871
7