סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3228

53
2
7
7
59
3
2
3
5
4
82
8
7
62
4
9
6
4
3
72
5
4
8
36