סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3229

2
4
38
6
21
93
8
9
76
1
7
8
5
18
3
7
92
65
4
98
2
5