סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3230

63
8
9
62
8
6
13
14
2
92
5
61
8
26
38
2
9
25
7
5
81