סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3231

7
2
69
93
5
91
3
4
2
16
5
8
78
3
9
7
42
9
62
82
3
9