סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3232

9
8
142
8
2
9
2
9
5
8
7
79
56
3
4
2
6
8
4
2
1
819
3
5