סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3233

2
9
37
35
7
9
21
5
8
9
2
4
3
1
5
4
9
73
8
1
94
85
6
1