סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3235

83
2
6
8
7
64
8
4
168
5
68
7
786
9
6
58
2
7
4
4
51