סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3236

2
5
65
17
3
52
8
17
29
6
9
36
24
7
49
6
54
89
6
4