סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3238

6
15
49
1
6
5
59
7
9
2
1
8
5
5
9
4
8
41
1
7
8
57
14
2