סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3239

1
5
4
62
91
561
9
4
34
836
61
6
1
527
78
62
4
1
9