סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3240

6
19
3
7
72
5
91
5
6
2
63
19
2
1
4
57
6
94
4
6
12
8