סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3241

2
4
47
83
5
6
1
23
16
4
1
4
5
8
35
16
9
6
1
39
54
6
8