סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3245

1
96
73
1
1
89
2
7
53
93
2
48
48
9
1
45
8
8
45
54
2