סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3246

6
9
87
5
4
9
9
6
8
5
13
25
76
91
6
5
2
6
9
1
7
68
7
4