סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3247

7
9
5
43
89
9
3
1
59
4
8
24
9
6
38
9
2
1
63
49
8
3
5