סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3249

9
258
1
7
6
2
5
4
37
6
8
8
9
9
8
75
8
9
3
4
8
1
698
3