סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3250

2
76
68
1
2
91
3
4
51
4
8
9
2
6
23
4
5
61
3
6
45
47
8