סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3251

6
26
45
15
74
98
8
9
51
69
1
3
23
67
89
64
28
2