סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3252

68
31
7
563
28
2
63
4
36
7
31
5
87
619
4
12
68