סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3253

729
9
6
7
3
89
7
5
4
89
64
51
5
8
6
14
9
3
7
9
243