סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3254

42
25
1
52
8
7
48
16
1
367
4
34
25
7
8
71
1
96
73