סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3255

4
8
2
18
7
6
21
48
42
7
7
6
3
84
29
15
1
9
23
8
2
7