סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3256

37
59
2
396
2
4
7
1
8
2
6
1
2
1
9
1
2
9
634
5
34
65