סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3258

4
3
5
5
19
3
36
5
21
1
5
6
3
7
2
81
7
29
7
98
1
9
2
8