סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3259

3
196
61
5
9
7
3
9
7
6
84
57
7
5
9
5
6
6
1
84
724
3