סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3260

918
7
4
5
9
7
2
1
8
3
342
187
1
4
7
2
3
7
6
1
3
975