סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3261

96
59
63
8
37
1
5
1
657
249
3
6
3
95
2
71
24
74