סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3262

1
98
5
5
12
79
9
35
9
4
24
6
3
62
1
65
17
2
8
93
6