סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3263

13
6
7
4
27
1
8
3
9
45
6
8
3
6
45
7
1
5
5
82
1
6
3
89