סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3264

3
6
2
43
1
16
8
7
6
2
39
3
2
82
3
4
7
3
16
2
51
4
9
2