סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3265

7
2
2
1
64
1
45
97
9
53
3
1
45
6
19
23
4
27
8
9
7
5