סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3266

8
2
3
92
8
7
6
4
6
5
94
3
64
2
54
8
7
6
3
3
1
49
5
4
8