סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3267

7
3
84
7
31
6
8
9
538
9
86
1
851
4
8
4
57
3
12
9
2