סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3268

3
96
81
19
75
5
2
57
2
8
4
4
89
9
8
18
37
75
12
6