סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3269

6
7
3
96
1
5
3
68
79
1
3
4
8
8
5
96
12
9
3
4
67
2
7
4