סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3270

91
4
3
72
9
5
1
4
78
3
46
1
39
4
86
4
7
2
1
96
5
6
72