סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3271

5
1
8
79
5
3
84
29
72
5
2
7
7
38
19
86
4
3
54
6
7
9