סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3272

4
8
1
3
65
9
15
4
42
6
1
1
3
9
7
84
9
31
8
61
7
3
2
7