סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3273

3
6
5
4
5
57
92
86
7
2
1
1
7
2
2
4
5
28
63
95
1
3
6
5
1