סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3274

9
63
32
8
7
1
4
82
1
9
8
64
1
4
9
24
6
5
3
1
42
57
2