סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3275

3
1
6
65
93
7
3
6
4
59
4
38
1
71
2
4
2
7
82
53
5
9
2