סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3276

83
4
5
63
9
2
8
964
73
9
8
16
738
6
5
4
45
1
8
95