סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3277

94
7
86
59
3
2
1
2
9
1
18
6
32
4
1
6
2
1
5
71
16
9
28